Groepsbegeleiding

Voor een aantal mensen is groepsbegeleiding een uitkomst. U staat er niet alleen voor en men vindt vaak ondersteuning bij elkaar.
Het wegen gebeurt buiten het zicht van de groep. Dit i.v.m. uw privacy. Of u uw gemeten gewicht met de anderen van de groep wilt delen bepaalt u zelf.
Zie verder onder 'Cursussen'.