Gewicht

De weegschaal in balans!
Praktisch iedereen is wel met zijn gewicht bezig. Waar de een zich misschien te dun vindt, mag er bij de ander nog wel een paar pondjes af. 

Overgewicht
Bij overgewicht is er sprake van een te grote vetvoorraad en een te hoog lichaamsgewicht in verhouding tot de lichaamslengte, als gevolg van een langdurige positieve energiebalans.
Vaak komt dit door een verkeerd eetpatroon in combinatie met weinig bewegen. Ook psychische factoren kunnen aanleiding geven tot overgewicht. Hierbij speelt emotie dikwijls een belangrijke rol, zoals verdriet, depressie, eenzaamheid en verveling.

Mensen met een ernstig overgewicht hebben meer kans op:

  • diabetes type II
  • hart- en vaatziekten
  • galstenen
  • jicht
  • hoge bloeddruk
  • spataderen
  • bij vrouwen: menstruatiestoornissen
  • gewrichtsklachten
  • ademhalingsproblemen en slaap apnoe
  • kanker


Ondergewicht
Wanneer daar geen duidelijke ziekte aan ten grondslag ligt, kan ik u adviezen geven omtrent goede voeding.