Scholen

Jongeren en overgewicht
Omdat overgewicht een groeiend probleem is onder jongeren, bieden wij de mogelijkheid voor
gewichtsconsultatie op school. Wij houden dan op school periodiek spreekuur.

Cursussen en themabijeenkomsten
Op aanvraag verzorgen wij cursussen of voorlichtingsbijeenkomsten voor verenigingen, scholen en andere organisaties. Zowel aan cursussen als voorlichtingsbijeenkomsten zijn kosten verbonden. Bij uw aanvraag worden de kosten besproken.

Voor het aanvragen van cursussen of bijeenkomsten kunt u contact met ons opnemen.