Privacyverklaring

Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma, gevestigd aan de Dikkertje Dap 60, 4207 WG te Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • www.praktijkvoedingengewichtsbeheersing.eu
 • Dikkertje Dap 60, 4207 WG Gorinchem
 • Telefoonnummer 06 - 214 711 96

A. Haarsma is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma en is te bereiken via
info@praktijkvoedingengewichtsbeheersing.eu


Privacyverklaring Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma


Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die ik verwerk
Als u gebruik maakt van diensten van Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de voedings- en gewichtsconsulent of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer / mobiel nummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Fysieke eigenschappen zoals lichaamslengte, lichaamsgewicht, BMI en bloeddruk

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Gezondheidsgegevens zoals:

 • Eetgedrag
 • Calorie-inname
 • Lichamelijke inspanning

Dit gebeurt alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw begeleiding.

Waarom is dat nodig?
Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma heeft uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden om u een persoonlijk voedingsadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan u te verstrekken. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verkregen. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens, personalia en facturen: 7 jaar (wettelijke termijn Belastingdienst)
 • Inhoudelijke gespreksverslagen coaching: 1 jaar na het laatste consult

Daarna worden uw gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma verstrekt uw gegevens uitsluitend en alleen met uw toestemming indien dit noodzakelijk is voor de begeleiding/advisering. Denk hierbij aan overdracht of rapportage aan andere zorgverleners.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijkvoedingengewichtsbeheersing.eu Om er zeker van te zijn dat het om uw persoonsgegevens gaat is hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk en vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het beveiligen van persoonsgegevens
Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt
hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op via telefoonnummer
06 - 214 711 96 of per mail info@praktijkvoedingengewichtsbeheersing.eu

Cookies
Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. De cookiegegevens worden gebruikt voor het bijhouden van het aantal bezoekers op de website en het bepalen van de volgorde waarin verschillende pagina's van de website door de bezoeker wordt bezocht. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Meer informatie over de cookiewet vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie
Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma kunt u
contact opnemen met de privacymedewerker via mijn telefoonnummer 06 - 214 711 96 of per mail
info@praktijkvoedingengewichtsbeheersing.eu

Voor meer informatie over privacy kunt u de website raadplegen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Een klacht kunt u melden via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Wijzigingen privacyverklaring
Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma kan deze privacyverklaring aanpassen als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik adviseer u om deze privacyverklaring regelmatig te
raadplegen.

Opgesteld op 1 januari 2019 te Gorinchem