Lezingen

Praktijk Voeding en Gewichtsbeheersing A. Haarsma verzorgt regelmatig lezingen over gezonde voeding en gewichtsbeheersing. De lezingen zijn bedoeld voor diverse groepen volwassenen, zoals vrouwenverenigingen, ouderenbonden, bedrijven, etc.

Er kunnen lezingen worden aangevraagd over de volgende onderwerpen:

  • 'De Weegschaal in balans'
  • 'Voeding voor ouderen'
  • 'Ondervoeding bij ouderen'
  • 'Vetten en cholesterol'
  • 'Een hoge bloeddruk'
  • 'Emotie-eten'
  • 'Het lezen van etiketten'
  • 'Zoetstoffen en light-producten'.

De inhoud van de lezingen kan, in overleg, aangepast worden aan leeftijdsgroep, groepsgrootte en onderwerp. Het programma duurt ongeveer anderhalf uur.

Informatie
Een lezing voor vrouwenverenigingen en ouderenbonden kost € 85,00 (exclusief reiskosten € 0,25 per km, buiten een straal van 10 km gerekend vanaf knooppunt Gorinchem). Wanneer er op de locatie sprake is van betaald parkeren, komen de parkeerkosten voor rekening van de aanvrager. Voor bedrijven wordt een offerte op maat gemaakt.
Voor iedere lezing geldt een minimum van twintig deelnemers. De lezingen worden op een locatie naar keuze gegeven. De aanvrager van de lezing zorgt voor de zaal, zaalhuur en een beamer met scherm.
Voor alle bezoekers is er voorlichtingsmateriaal om mee te nemen. Daarom vraag ik u ook een tafel klaar te zetten voor folders, etc.

Lezing aanvragen
U kunt een lezing aanvragen door een e-mail te sturen naar info@praktijkvoedingengewichtsbeheersing.eu onder vermelding van welk onderwerp u wilt en welke datum, of door telefonisch contact met mij op te nemen op (06) 214 711 96.
Tijdens consulten, het geven van lezingen en bij afwezigheid kan ik mogelijk de telefoon niet direct beantwoorden. U kunt de voice-mail inspreken. Ik neem dan binnen enkele dagen contact met u op.

Lees hieronder meer over de inhoud van de lezingen.


'De Weegschaal in balans'

Deze lezing gaat over het ontstaan, de oorzaken en gevolgen van onder- en/of overgewicht. Verder wordt besproken hoe onder- en/of overgewicht kan worden voorkomen. Ook worden tips gegeven over hoe de feestdagen door te komen.
Eventueel kunnen ook andere gedragsmatige aspecten, zoals het omgaan met emoties en het sociale eetgedrag ter sprake worden gebracht.


'Voeding voor ouderen'

In deze lezing wordt ingegaan op wat ouderdom precies is, de leeftijdstoename (het steeds ouder worden) en epidemiologie. Ook worden de fysieke veranderingen die bij het ouder worden horen, besproken. Want naast bijvoorbeeld de verminderde energiebehoefte, vermindert ook de dagelijkse energie-inname. Welke voedingsstoffen heeft een oudere juist wel nodig? Er wordt stilgestaan bij een aantal veelvoorkomende ziekten bij senioren, zoals hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol. De rol en het belang van beweging bij senioren en de invloed daarvan op de gezondheid. Daarnaast wordt uitgebreid ingegaan op de risico's en de behandeling van over- of ondergewicht bij senioren.


'Ondervoeding bij ouderen'

In deze lezing wordt ingegaan op het ontstaan van ondergewicht bij ouderen, wat vaak samen gaat met ondervoeding. Ook bij ouderen met een gezond gewicht of zelfs met overgewicht kan er sprake zijn van ondervoeding met de daarbij behorende gevolgen, zoals verminderde spiermassa en verminderde eetlust. Er worden tips gegeven over hoe ondervoeding kan worden vastgesteld en hoe ondervoeding kan worden voorkomen. Er worden eveneens voedingstips gegeven en variatiemogelijkheden besproken voor wanneer er sprake is van ondervoeding waar geen duidelijke ziekte aan ten grondslag ligt.


'Vetten en cholesterol'

Deze lezing gaat over het verschil tussen goede en slechte vetten. De invloed van vetten op het cholesterolgehalte. Wat cholesterol precies is en het verschil tussen goed en slecht cholesterol. Het verband tussen de overgang en cholesterol. Ook worden tips en adviezen gegeven over wat te doen om een verhoogd cholesterol te verlagen.


'Een hoge bloeddruk'

In deze lezing wordt ingegaan op wat bloeddruk is en hoe de bloeddruk gemeten wordt. Wat een gezonde waarde voor de bloeddruk is, de oorzaken van een hoge bloeddruk en hoe de bloeddruk op een gezond niveau gehouden kan worden door leefstijlveranderingen. Er is specifieke aandacht voor kalium en natrium met betrekking tot een verhoogde bloeddruk.
 

'Emotie-eten'

Deze lezing gaat over een complex probleem: emotie-eten. Het gaat hierbij niet alleen om wat er wordt gegeten, maar ook waarom er wordt gegeten en welke emoties hierbij een rol spelen. Er wordt ingegaan op de achterliggende oorzaken en gevoelens van emotie-eten, wat deze te maken hebben met het eetgedrag en welke problemen hierdoor kunnen ontstaan. Naast emotie-eten worden ook andere vormen van verstoord eetgedrag besproken, zoals extern eten en lijngericht eten.


'Het lezen van etiketten'

In deze lezing wordt aan de hand van voorbeelden en uitleg ingegaan op alle aspecten van etiketteninformatie. Er wordt een toelichting gegeven op houdbaarheid, E-nummers, voedingswaarde, stabilisatoren, smaakversterkers, zoetstoffen, etc.


'Zoetstoffen en light-producten'

In deze lezing wordt besproken waarom suiker tegenwoordig in allerlei producten vervangen wordt door zoetstoffen. Er wordt ingegaan op zoetstoffen die géén energie (calorieën) leveren en zoetstoffen die dat wel doen, en de verschillen in zoetstoffen.
Ook wordt uitvoerig ingegaan op light-producten.